Manusia

Telah Berpulang KH Maimun Zubair

Seluruh Keluarga Besar DLC Indonesia turut berbela sungkawa yang mendalam, atas wafatnya  KH Maimun Zubair (Mbah Moen) Selamat Jalan  KH